In english In swedish  Bunkerboken

Bunkerboken - ett fotoprojekt om bunkrar, värn och batterier längs Sveriges kust.


Under flera år har Tim Eriksson och Alexander Olsson rest landet runt för att leta efter och dokumentera resterna av Sveriges försvarshistoria.

Idag existerar detta försvar endast som grushögar längs kusten, som gulnade dokument i nationella arkiv och som några enstaka museer. Det mesta av vårt kustförsvar har rivits och därmed försvunnit tillsammans med minnet av de enorma ansträngningar som en gång gjordes för att hålla Sverige utanför eventuella krig. Dessa kustbefästningar både byggdes och revs i hemlighet.

I Bunkerboken följer vi med Eriksson och Olsson på deras resa genom Sverige, från Törefjärden i norr till Öresund i söder, för att besöka många av dessa platser; från fästningsartilleriets batterier bakom stenmurar och jordvallar, via arméns tunga batterier och lokala förbands värnkanoner, till kustartilleriets högteknologiska batterier. Vi får också förklarat hur anläggningarna var menade att fungera och varför de såg ut som de gjorde.

Boken är tyvärr slutsåld.

Bunkerbokens omslag

Boken beställs enklast hos förlaget www.bunker.nu