In English In Swedish  Bunkerboken

Boken består av ett omfattande bildmaterial. Det var ett tufft jobb att sortera och välja vilka bilder som skulle få vara med i Bunkerboken; några av bilderna som inte kom med, har vi valt att lägga här istället:

 

Strömbrytare och spindel

 

 

KSPbunker på Korsö

 

 

Förbudsskylt skyddsområde

 

 

12cm pjäs på Västra Hästholmen

 

 

oscvarsvarn

 

 

skala